Meandry řeky Moravy

Meandry řeky Moravy

Jednodenní plavba neregulovanou řekou Moravou s odvozem z přístaviště Rohatec - kolonie zpět do Strážnice.
Poslední neregulovaný úsek řeky. Morava zde protéká přes lužní lesy a tvoří obrovské meandry. Díky geologickým pochodům patrným i pouhým okem se tok řeky neustále mění, vznikají nové meandry a staré se postupně oddělují od hlavního toku, aby posléze už jako slepá ramena postupně zanikala. Roku 1993 byl vyhlášen přírodní park Strážnické pomoraví. Celá tato oblast, jenž je součástí Natury 2000, je sídlem obrovského množství ptáků, nachází se tu rozsáhlé kolonie břehulí, čápů a pod. Díky vátým pískům vytváří řeka krásné pláže, které lákají ke koupání.

Čas potřebný k proplutí cca 5,5 hod.
Celková délka trasy: 17km (říční úsek- 13,5km, kanálový úsek- 3,5km)
Odvoz posádek a kanoí z přístaviště Rohatec - kolonie do Strážnice do 30-ti minut
Na plavbu je možné vyrazit nejpozději ve 12.00 hodin

Cena za kánoi: 700 Kč / 26 €
Informace o kánoích

Rezervaci plavby je možné zamluvit i telefonicky na čísle +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz

Důležité informace:
Pro plavbu přes meandry je nutné vzít si sebou jídlo a pití na celý den.
Pro případ převrácení lodě doporučujeme vzít si náhradní oblečení.
Na dvoudenní okružní plavby je nutné si vzít spacáky a stany.
Sjízdnost některých úseků může být ovlivněna stavem vody.

Stručný popis trasy

Úsek Strážnice – Vnorovský jez
Po cestě proplujete přes křížení Baťova kanálu s říčkou Veličkou. Součástí křížení jsou dvě plavební komory, které dnes už nemají žádný spád. Vrata jsou otevřena z obou stran a komorami se volně proplouvá. Po cca 2,5 km podplujete most. Za mostem odbočte vlevo do malého kanálu a plujte až ke stavidlu u Vnorovského jezu. Zajímavost: Plavební komory jsou dodnes plně funkční. V současnosti slouží jako protipovodňové zábrany. Raritou je, že jsou vybaveny dvěma páry vrat. To umožňuje vyrovnávat spád z obou stran komory. Vnorovský jez Lodě je nutné vytáhnout na břeh a přenést pod jez. Délka přenášení cca 50m.

Úsek Vnorovský jez – Rohatec
Plujte po proudu řeky. Pozor při nižších vodních stavech na mělčiny. Neregulovaný úsek začíná od silničního mostu. Zde hnízdí v kolmých březích kolonie břehulí. Písečné pláže jsou v každém oblouku. Záleží jen na Vás, kde zastavíte na koupání či piknik. Pozor na stromy v řečišti. Přístaviště v Rohatci je vpravo za železničním mostem. Zajímavost: Ústí říčky Veličky (48°54’30.596″N, 17°16’12.020″E). Můžete se vydat lodí kousek proti proudu říčky Veličky. V hlubokém lužním lese můžete spatřit velkou kolonii bobrů. Uvidíte bobří hrady, okusy i jiné pozůstatky činnosti bobrů.

Úsek Rohatec - Strážnice
Než přijedeme a naložíme lodě se můžete v bufetu u Pepiny občerstvit. Poté Vás odvezeme mikrobusem zpět do Strážnice.An internal server error occurred.