Velký okruh přes meandry na kánoi

Velký okruh přes meandry na kánoi

Dvoudenní okružní plavba neregulovanou řekou Moravou (meandry Moravy) s návratem zpět Baťovým kanálem. Poslední neregulovaný úsek řeky. Morava zde protéká přes lužní lesy a tvoří obrovské meandry. Díky geologickým pochodům patrným i pouhým okem se tok řeky neustále mění, vznikají nové meandry a staré se postupně oddělují od hlavního toku, aby posléze už jako slepá ramena postupně zanikala. Roku 1993 byl vyhlášen přírodní park Strážnické pomoraví. Celá tato oblast, jenž je součástí Natury 2000, je sídlem obrovského množství ptáků, nachází se tu rozsáhlé kolonie břehulí, čápů a pod. Díky vátým pískům vytváří řeka krásné pláže, které lákají ke koupání. Vracet se budete Baťovým kanálem.

Čas potřebný k proplutí 2 dny
Celková délka trasy: 28km (říční úsek - 14,5km, kanálový úsek - 13,5km)
Doporučené místo k přenocování: přístaviště Rohatec - kolonie (občerstvení a toalety)

Cena za kánoi: 800 Kč / 30 €
Informace o kánoích

Rezervaci plavby je možné zamluvit i telefonicky na čísle +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz

Důležité informace:
Pro plavbu přes meandry je nutné vzít si sebou jídlo a pití na celý den.
Pro případ převrácení lodě doporučujeme vzít si náhradní oblečení.
Na dvoudenní okružní plavby je nutné si vzít spacáky a stany.
Sjízdnost některých úseků může být ovlivněna stavem vody.

 

Stručný popis trasy

1.den:
Úsek Strážnice – Vnorovský jez

Po cestě proplujete přes křížení Baťova kanálu s říčkou Veličkou. Součástí křížení jsou dvě plavební komory, které dnes už nemají žádný spád. Vrata jsou otevřena z obou stran a komorami se volně proplouvá. Po cca 2,5km podplujete most. Za mostem odbočte vlevo do malého kanálu a plujte až ke stavidlu u Vnorovského jezu. Zajímavost: Plavební komory jsou dodnes plně funkční. V současnosti slouží jako protipovodňové zábrany. Raritou je, že jsou vybaveny dvěma páry vrat. To umožňuje vyrovnávat spád z obou stran komory.

Vnorovský jez
Lodě je nutné vytáhnout na břeh a přenést pod jez. Délka přenášení cca 50m.

Úsek Vnorovský jez – Rohatec
Plujte po proudu řeky. Pozor při nižších vodních stavech na mělčiny. Neregulovaný úsek začíná od silničního mostu. Zde hnízdí v kolmých březích kolonie břehulí. Písečné pláže jsou v každém oblouku. Záleží jen na Vás, kde zastavíte na koupání či piknik. Pozor na stromy v řečišti. Přístaviště v Rohatci je vpravo za železničním mostem. Zde je možné postavit stan a přespat. Občerstvit se můžete v bufetu u Pepiny. Zajímavost: Ústí říčky Veličky (48°54’30.596″N, 17°16’12.020″E). Můžete se vydat lodí kousek proti proudu říčky Veličky. V hlubokém lužním lese můžete spatřit velkou kolonii bobrů. Uvidíte bobří hrady, okusy i jiné pozůstatky činnosti bobrů.

2.den:
Úsek Rohatec – ústí Radějovky
Plujte po proudu řeky asi 1.5km. Zleva ústí Radějovka(48°52’40.499″N, 17°12’8.782″E) Odbočte do Radějovky.

Úsek ústí Radějovky – prístav Skalica
Radějovka je zde poměrně úzká. V řečišti bývají často napadané stromy. Některé lze podplout či obeplout, některé je třeba přenést. Tento úsek měří kolem 850m. Na konci připlujete ke stavidlu, které je nutné přenést.

Úsek prístav Skalica – Strážnice.
Od prístavu Skalica (SK) pokračujete již po Baťově kanále. V prístavu Skalica je možné se občerstvit. Další zajímavé místo po cestě je výklopník. Výklopník- Technická památka, malé muzeum a rozhledna. Pod výklopníkem v místě bývalého nákladního přístavu se nachází tzv. Fojtíkovy ostovy. Ostrovy jsou zarostlé stromy a propojeny lávkami. Občerstvení pod výklopníkem nabízí výborné grilované speciality (vepřové maso, klobásy, ryby, sýr) Z výklopníku pokračujete dále po plavební komoru Petrov(spád 2,8m). Po proplavení komorou se můžete občerstvit v místním bufetu. Mezi Petrovem a Strážnicí se nachází nejkrásnější úsek Baťova kanálu. Stromy vyrůstají přímo z vody. Kanál je zde úzký a místy nepřehledný.


Rezervace kanoe

Klikněte na požadovaný den.

An internal server error occurred.