Výlet na Ranč Misisipi river

Výlet na Ranč Misisipi river

Unikátní křížení Baťova kanálu s řekou Moravou, 3 plavební komory. Ranč Misisipi river - malé westernové městečko, koně, kozy, osli a další zvířátka. Občerstvit se tu můžete kovbojskými specialitami.

Délka plavby cca 5,5 hod.
Cena za loď:
Ámos (kapacita 45 osob): 10.000 Kč / 370
Jitka (kapacita 11 osob): 4500 Kč / 179 €
Informace o lodích

Rezervaci plavby je možné zamluvit i telefonicky na čísle +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz

Stručný popis trasy

Úsek Strážnice – plavební komora Vnorovy II
Po cestě proplujete přes křížení Baťova kanálu s říčkou Veličkou. Součástí křížení jsou dvě plavební komory, které dnes už nemají žádný spád. Vrata jsou otevřena z obou stran a komorami se volně proplouvá. Zajímavost: Plavební komory jsou dodnes plně funkční. V současnosti slouží jako protipovodňové zábrany. Raritou je, že jsou vybaveny dvěma páry vrat. To umožňuje vyrovnávat spád z obou stran komory.

Úsek plavební komora Vnorovy II – plavební komora Vnorovy I
Křížení Baťova kanálu s řekou Moravou. Po proplavení plavební komorou Vnorovy II (spád 0,8 m) poplujete napříč řekou Moravou do druhé plavební komory Vnorovy I (spád 3m), která se nachází na druhém břehu. Řeka Morava má v těchto místech dost silný proud a před komorou Vnorovy II se tvoří silný zpětný proud. Za vyšších průtoků dost obtížné místo. Zajímavost: Na břehu se nachází zbytky lodní lanovky.

Úsek plavební komora Vnorovy I-plavební komora Veselí nad Moravou
U plavební komory Vnorovy I se můžete občerstvit a navštívit galerii na vodě. Před Veselím nad Moravou poplujete kolem hvězdárny.

Úsek plavební komora Veselí nad Moravou – Ranč Misisipi river
Po proplavení plavební komorou Veselí nad Moravou(spád 0,6m.) vplouváte na řeku Moravu. Přístaviště u Ranče Misisipi river je asi 500m proti proudu řeky.

An internal server error occurred.