Baťův kanál

Pobyt blízko vody nebo přímo na vodě má své nenapodobitelné kouzlo. Pokud chcete strávit dovolenou, víkend nebo třeba jen několik hodin na lodi, nemusíte hned vyrážet do Holandska nebo Francie, které jsou plavbami po vodních cestách proslulé. Podobnou příležitost už totiž máte i u nás, a to na moravském Baťově kanálu, zvaném Baťák.

Co se nabízí
Záleží na vás, čemu dáte přednost, a především kolik času můžete plavbě věnovat. K dispozici jsou kánoe, motorové čluny, ale i obytné motorové lodě, na nichž můžete strávit jedinečný víkend nebo týdenní dovolenou. Pokud máte v úmyslu vyjet si jen na hodinku či dvě a nemuset se zabývat řízením lodě, není nic jednoduššího než nasednout na palubu naší velké vyhlídkové lodě Ámos a nechat se pohodlně provézt těmi nejkrásnějšími místy Baťova kanálu. Meandry řeky Moravy zase nejlépe prozkoumáte při pádlování na kánoích. Jsou stabilní a snadno ovladatelné, takže se hodí i pro začátečníky. Kapitánský průkaz nebo jiné odborné zkoušky nebudete potřebovat ani v případě, že se rozhodnete strávit několik dní plavbou na obytné motorové lodi. Její řízení je totiž natolik snadné, že ho po krátkém zaškolení zvládne téměř každý…

Poprvé kapitánem
Nutno podotknout, že především pro kluky všeho věku je řízení obytné motorové lodě velkou zábavou a dobrodružstvím. Něžnější polovičky se zase při plavbě mohou opalovat a užívat si vzácných chvilek pohody a klidu, protože děti se na lodi skvěle zabaví.

Také příroda je z paluby jaksi bližší a působivější – řeka Morava se kroutí sem a tam lužními a borovými lesy, protéká přírodní rezervací Strážnické Pomoraví a z bezprostřední blízkosti tak můžete spatřit kolonie čápů, volavky a při troše štěstí i ondatry nebo bobry. Z vody uvidíte vzdálená centra historických měst i pozůstatky tzv. „baťových“ domků z červených cihel. A co teprve koupání, třeba až doplujete k jezerům v Ostrožské Nové Vsi… Děti budou nadšené a vy taky. Proto vzhůru na Baťův kanál!

Baťův kanál neboli Průplav Otrokovice-Rohatec je historická vodní cesta vybudovaná v letech 1935–1938 v délce 52 km, která spojovala Otrokovice s Rohatcem. Částečně vede po řece Moravě, jinak uměle vyhloubenými kanály s řadou pohyblivých jezů, plavebními komorami (14) a dalšími vodními stavbami. Na trase je celkem 23 mostů. Pod mosty byly vybudovány podchody (ochozy s okovaným sníženým zábradlím, přes které se táhla lana ke člunům).

Hlavním po vodě dopravovaným materiálem byl lignit z Ratíškovických dolů, které vlastnila firma Baťa. Lignit se dopravoval do Otrokovic, kde byl spalován pod kotli tepelné elektrárny, která zásobovala kožedělný závod teplem a elektřinou.

Na trase byla řada unikátních technických zařízení, např. výklopník uhlí mezi Rohatcem a Sudoměřicemi, lanovka pro přetahování člunů přes Moravu ve Vnorovech apod. U každé plavební komory byl postaven typický „baťovský“ domek pro obsluhu. Pozůstatky těchto památek, z nichž část je nyní rekonstruována, umožňují poznat technický um našich předků.

V dnešní době je téměř celá vodní cesta v délce 52 km opravena, zprovozněno 13 plavebních komor a umožněna tak jak pravidelná, tak i turistická vodní doprava mezi Otrokovicemi a Petrovem, případně Skalicí (Slovensko). Turisté mohou využívat 8 přístavů a 16 přístavišť. Díky stavbě slovenského přístavu Skalica se stal Baťův kanál mezinárodní vodní cestou. V úpravách vodní cesty bude pokračováno s cílem dovést ji až do Hodonína a Kroměříže (tzv. Hanácké Athény).

S využitím říčních úseků Baťova kanálu, které odpovídají svými parametry provozu větších lodí, se počítá při výstavbě vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Provoz na Baťově kanálu by zůstal zachován a díky vodnímu koridoru D-O-L bude napojen na síť evropských vodních cest.