Zajímavá místa v okolí Baťova kanálu

Ratíškovická dráha

Ratíškovická dráha
Ratíškovická dráha
Projeďte se po části staré Baťovy železniční dráhy na šlapací drezíně. Trať dříve sloužila k přepravě uhlí z dolů Tomáš a I. Máje do výklopníku v Sudoměřicích, kde se uhlí přesýpalo z železničních vagónů do nákladních lodí a dále putovalo po Baťově kanále do Otrokovic. Trasa určená pro drezíny je 3 km dlouhá.
www.ratiskovka.com

Mikulčice

Mikulčice
Mikulčice
Národní  kulturní památka aspirující o  zápis na Listinu světových  kulturních památek UNESCO. V 8. – 10. století  velkomoravský  hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy. Místo působení slovanských  věrozvěstů  sv. Konstantina – Cyrila a sv. Metoděje.
www.mikulcice-valy.info

Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně

Hodonín
Hodonín
Jediné muzeum „naftařiny“ v České republice. Muzeum tvoří vnitřní epozice a venkovní technologický park v okolí muzea. Svými expozicemi přibližuje návštěvníkům bohatou a zajímavou industriální a svébytnou minulost regionu.
www.mng.webz.cz

Větrný mlýn Kuželov

Kuželov
Kuželov
Náš  bezesporu nejznámější větrný mlýn patří k typu zděných holandských mlýnů  s otáčivou  střechou. Byl  postaven v roce 1842. V roce 1973 proběhla rekonstrukce  celého areálu mlýna do provozuschopného stavu, umožňujícího demonstrovat  původní  činnost mlýna. www.technicalmuseum.cz

Zámek Milotice

Milotice
Milotice
Původně  renesanční zámek z druhé poloviny 16. století,  jenž byl  v letech 1720 – 1725 barokně přestavěn. Dnešní návštěvník si může prohlédnout  náročně komponovaný celek  zámeckého areálu s čestným  nádvořím, jízdárnou, konírnou, dvěma oranžériemi,  francouzským  parkem a přilehlou bažantnicí.
www.zamekmilotice.cz

Velehrad a archeoskanzen Modrá

Modrá
Modrá
Velehrad je významným duchovním centrem,  místem častých církevních poutí, shromáždění a  cyrilometodějských  oslav. Archeoskanzen Modrá – Velkomoravské sídliště středního  Pomoraví názorně osvětluje  jednu z nejvýznamnějších etap našich národních  dějin.  Skanzen žije každodenním životem, naučnými představeními,  programy,  pokusnými tavbami kovů, výrobou keramiky, zemědělskou  výrobou i neustále  prováděným archeologickým výzkumem.
www.velehrad.cz
www.archeoskanzen.cz

Vlčnov – muzeum pálenic

Vlčnov​
Vlčnov​
Expozice muzea je věnována podomácké výrobě slivovice a ovocných destilátů a její historii na moravsko-slovenském pomezí. V muzeu jsou umístěny podomácku zhotovované destilační zařízení různého typu, velikosti i stáří. Některé z nich byly získány jako policejní konfiskáty při nelegálním, tzv. černém pálení.
www.itras.cz/muzeum-lidovych-palenic-vlcnov

Hrad Buchlov

Buchlov
Buchlov
Hrad Buchlov ze 13.století patří k největším,  nejstarším a současně nejkrásnějším hradům na  Moravě. Hrad tvoří rozsáhlý soubor objektů různého stáří, od doby  románské po  baroko, obklopených třemi nádvořími. V rozsáhlé  expozici si návštěvníci mohou prohlédnout originální mobiliář  z období gotiky až po baroko. K vidění je také bohatá  přírodovědní  sbírka pocházející z počátku 19. století.
www.hrad-buchlov.cz
An internal server error occurred.