Vyhlídkové plavby

Hodinová vyhlídková plavba pro veřejnost s průvodcem

Cykloloď

Pravidelná lodní linka Strážnice - Skalica na Slovensku a zpět

Skupinové zájezdy

Plavby pro skupiny, školní výlety, cestovní kanceláře, firmy

Kánoe

Plavby po neregulovaném úseku - meandry řeky Moravy

Novinky

Cykloloď


Vyplouvá již v sobotu 3.6.2018!

Kdo jsme… aneb od kánoe po obytné lodě

Vodní doprava Strážnice je typická malá rodinná firma, která vznikla v roce 1998. Začínali jsme tím, že jsme si od Agentury pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu pronajali pět kanoí Prijon. V následujícím roce 1999 jsme už pronajímali motorové pramice Caroline Skiff pro 5 osob a o čtyři roky později vznikl nápad pořádat vyhlídkové plavby osobní lodí Ámos. Tuto loď s kapacitou 30 osob pro nás postavila firma Alba Břeclav a vyhlídkové a výukové plavby, stejně jako možnost využít plavby na této lodi pro oslavy, porady a semináře, se staly mezi našimi klienty velmi populární.

Inspirováni půvabnými holandskými obytnými loděmi a jedinečnou možností trávit na nich dovolené a volný čas jsme naši nabídku v roce 2005 rozšířili o možnost pronájmu kajutových člunů. Nejprve jsme zakoupili člun Vega pro vícedenní plavby po Baťově kanálu a o tři roky později jsme již provozovali další obytné lodě přivezené z Holandska – Zuzu a Bety, k nimž v letošním roce při byla ještě loď Lucky.

V současné době disponujeme jako jediní všemi druhy plavidel, která se na vodní cestě Baťův kanál mohou uplatnit.