Plavby pro zájezdy, cestovní kanceláře, školy, skupiny

Provozní doba duben – říjen Vyplouváme každý den od 8:00 Vyplouváme z přístaviště ve Strážnici

osobní loď Ámos: kapacita 45 cestujících / loď Loribus: kapacita 11 cestujících

Důležité informace

  • Na lodi je pouze vaše skupina – cena je vždy uvedena za celou loď
  • Průvodce na plavbě má výklad o historii, flóře, fauně i technických zajímavostech a je připraven odpovídat na vaše dotazy
  • Na lodi lze uspořádat také večírek, oslavu, školení, poradu či svatbu. Interiér lodě Ámos lze dle možností upravit. Více zde...
  • Loď Ámos je klimatizována
  • Další služby (košt vína, harmonikář, zabijačkové speciality, obložené mísy, průvodce NJ a AJ) je třeba objednat předem
  • Přístav ve Strážnici je výborně dostupný pro autobusy. Parkoviště pro autobusy můžete využít i pro návštěvu dalších turistických cílů ve Strážnici(skanzen, zámek, modrotisk atd.)
  • Plavbu pro skupinu (pronájem celé lodě) je možné zakoupit on-line za zvýhodněnou cenu nebo rezervovat na +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz
okružní
Hodinová vyhlídková plavba s průvodcem

Hodinová vyhlídková plavba s průvodcem

Cestou proplujeme technickou raritou - křížením Baťova kanálu s říčkou Veličkou s plavebními komorami, i přírodní částí Baťova kanálu s bohatou flórou i faunou. 

Délka 1 hod

Ámos: 45 os./4500 Kč
Loribus: 11 os./3000 Kč
okružní
Tříhodinová plavba s proplutím plavební komory Petrov

Tříhodinová plavba s proplutím plavební komory Petrov

Plavba nejkrásnější částí Baťova kanálu s proplavením plavební komorou Petrov. Plavební komora Petrov patří, s rozdílem hladin 2,8m, mezi plavební komory překonávající největší rozdíl hladil na Baťově kanále.&nbsp;</span><br></p>

Délka 2 hod 45 minut

Ámos: 45 os./9900 Kč
Loribus: 11 os./6900 Kč
jednosměrná
Plavba do/z Petrova

Plavba do/z Petrova

Úsek mezi Strážnicí a Petrovem je pro svůj přírodní charakter považován za nejkrásnější část Baťova kanálu. Tato plavba je využívána pro návštěvu vinných sklepů Plže v Petrově.


Délka 45 min

Ámos: 45 os./6300 Kč
Loribus: 11 os./2500 Kč
jednosměrná
Plavba do/ze Skalice na Slovensku

Plavba do/ze Skalice na Slovensku

Mezi Strážnicí a Petrovem proplujeme nejkrásnější částí Baťova kanálu. V Petrově se proplavíme plavební komorou se spádem 2.8m. V přístavu ve Skalici je možnost navštívit občerstvení a infocentrum. Asi 800m od přístavu je soutok Baťova kanálu s řekou Moravou.

Délka 1 hod 45 minut

Ámos: 45 os./9900 Kč
Loribus: 11 os./4900 Kč
jednosměrná
Plavba do/z Veselí nad Moravou

Plavba do/z Veselí nad Moravou

Unikátn křížení Baťova kanálu s řekou Moravou, 2 plavební komory. U Vnorov se Baťův kanál pomocí dvou plavebních komor kříží s řekou Moravou. 

Délka 1 hod 45 minut

Ámos: 45 os./9900 Kč
Loribus: 11 os./4900 Kč
výlet
Výlet do Petrova

Výlet do Petrova

Přestávka v Petrově cca 30 minut.
Začátek plavby: přístaviště ve Strážnici
Konec plavby: přístaviště ve Strážnici

Délka 2 hod

Ámos: 45 os./7900 Kč
Loribus: 11 os./4900 Kč