Ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla

Ověření praktických dovedností probíhá na Baťově kanále ve Strážnici na Lodi Leto. Celková délka ověření praktických dovedností je cca 2 hodiny. Termín ověření praktických dovedností je třeba domluvit individuálně nebo je možné zúčastnit se kurzu VMP, v rámci kterého ověření praktických dovedností získáte.

Osnova ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla
Kategorie M

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost

  • kontrola pohonných a kormidelních zařízení
  • postup činností před vyplutím, při ukončení plavby

Manévrování s plavidlem

  • vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem
  • odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, a připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu
  • proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí
  • manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel
  • vydávání pokynů a povelů

Mimořádné situace

  • činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem
  • činnost při nasednutí plavidla
  • použití záchranných prostředků

Cena ověření praktických dovedností: 1900,-Kč/os.

Další informace získáte na +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz