Plavby pro zájezdy, cestovní kanceláře, školy, skupiny

Provozní doba: duben – říjen, od 8.00
Vyplouváme z: přístaviště ve Strážnici.
osobní loď Ámos: kapacita 45 cestujících
osobní loď Jitka: kapacita 11 cestujících
partyloď Loribus: kapacita 11 cestujících

Plavby na lodi Ámos je možné zakoupit on-line za zvýhodněnou cenu, nebo je možné všechny uvedené plavby rezervovat telefonicky na čísle +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz

Plánek přístaviště

Důležité informace

  • Na lodi je pouze vaše skupina – cena je vždy uvedena za celou loď.
  • Průvodce na plavbě má výklad o historii, flóře, fauně i technických zajímavostech a je připraven odpovídat na vaše dotazy.
  • Na lodi lze uspořádat také večírek, oslavu, školení, poradu či svatbu. Interiér lodě Ámos lze dle možností upravit. Více zde...
  • Další služby (košt vína, harmonikář, zabijačkové speciality, obložené mísy, průvodce NJ a AJ) je třeba objednat předem.
  • Přístav ve Strážnici je výborně dostupný pro autobusy. Parkoviště pro autobusy můžete využít i pro návštěvu dalších turistických cílů ve Strážnici(skanzen, zámek, modrotisk atd.).

Vyhlídkové plavby:

Hodinová vyhlídková plavba s průvodcem

Okružní plavba (bez zastávky)
Vyplouváme z přístaviště ve Strážnici
Cestou proplujeme technickou raritou - křížením Baťova kanálu s říčkou Veličkou s plavebními komorami, i přírodní částí Baťova kanálu s bohatou flórou i faunou. Za hodinu přistaneme opět v přístavišti ve Strážnici.
Délka plavby: cca 1 hodina
Cena plavby:
Ámos – 3200 Kč /129 EURO
Ámos – zakoupení plavby on-line za zvýhodněnou cenu 2900 Kč
Jitka – 1500 Kč / 60 EURO

Více info + rezervace …

Plavba do Petrova

Jednosměrná plavba.
Vyplouváme z přístaviště ve Strážnici. Úsek mezi Strážnicí a Petrovem je pro svůj přírodní charakter považován za nejkrásnější část Baťova kanálu. Přistáváme v Petrově na přístavišti u plavební komory. Tato plavba je využívána pro návštěvu vinných sklepů Plže v Petrově.
Délka plavby: cca 45 minut
Cena plavby:
Ámos – 4200 Kč / 168 EURO
Ámos – zakoupení plavby on-line za zvýhodněnou cenu 3900 Kč

Více info + rezervace …

Plavba z Petrova do Strážnice

Jednosměrná plavba.
Vyplouváme z přístaviště u plavební komory v Petrově. Úsek mezi Petrovem a Strážnicí je pro svůj přírodní charakter považován za nejkrásnější část Baťova kanálu. Přistáváme na přístavišti ve Strážnici.
Délka plavby: cca 45 minut
Cena plavby: Ámos – 4200 Kč / 168 EURO
Ámos – zakoupení plavby on-line za zvýhodněnou cenu 3900 Kč

Více info + rezervace …

Výlet do Petrova

Obousměrná plavba (tam i zpět).
Vyplouváme z přístaviště ve Strážnici. Úsek mezi Strážnicí a Petrovem je pro svůj přírodní charakter považován za nejkrásnější část Baťova kanálu. V Petrově si můžete prohlédnout plavební komoru a nový přístav, nebo navštívit občerstvení.
Délka plavby: cca 2 hodiny
Cena plavby:
Ámos – 5 200 Kč / 208 EURO
Ámos – zakoupení plavby on-line za zvýhodněnou cenu 4900 Kč
Jitka – 2 300 Kč / 92 EURO
Loribus - 5 600 Kč / 224 Euro

Více info + rezervace …

Výlet do Petrova s proplavením plavební komorou

Obousměrná plavba (tam i zpět).
Vyplouváme z přístaviště ve Strážnici. Úsek mezi Strážnicí a Petrovem je pro svůj přírodní charakter považován za nejkrásnější část Baťova kanálu. Plavební komorou s rozdílem hladin 2,8m se proplavíme dolů i nahoru. V Petrově možnost pauzy.
Délka plavby: cca 2,5 hodiny
Cena plavby:
Ámos – 6 200 Kč / 248 EURO
Ámos – zakoupení plavby on-line za zvýhodněnou cenu 5 900 Kč
Jitka – 2 800 Kč / 112 EURO
Loribus - 5 600 Kč / 224 Euro

Více info + rezervace …

Výlet na výklopník u Sudoměřic

Obousměrná plavba (tam i zpět).
Vyplouváme z přístaviště ve Strážnici. Mezi Strážnicí a Petrovem proplujeme nejkrásnější částí Baťova kanálu. V Petrově se proplavíme plavební komorou se spádem 2.8m. Výklopník je přírodní areál s rozhlednou, technickou památkou a možností občerstvení.
Délka plavby: cca 4 hodiny
Cena plavby:
Ámos – 9 400 Kč / 376 EURO
Ámos – zakoupení plavby on-line za zvýhodněnou cenu 8 900 Kč
Loribus - 8 500 Kč / 340 Euro

Více info + rezervace …

Další možnosti plavby:

Plavba do Veselí nad Moravou

Obousměrná plavba (tam i zpět).
Vyplouváme z přístaviště ve Strážnici. U Vnorov se Baťův kanál pomocí dvou plavebních komor kříží s řekou Moravou. V jedné z plavebních komor překonáváme převýšení 3m. Ve Veselí nad Moravou je možnost přistání v přístavu, další přístaviště jsou u hvězdárny, u zámku a u ranče Mississipi river.
Délka plavby: 4 – 5 hodin (podle přístaviště)
Cena plavby:
Ámos – od 9400 Kč / od 376 EURO
Loribus – 9 400 Kč / 376 Euro

Více info + rezervace …

Plavba do Skalice na Slovensku

Obousměrná plavba (tam i zpět).
Vyplouváme z přístaviště ve Strážnici. Mezi Strážnicí a Petrovem proplujeme nejkrásnější částí Baťova kanálu. V Petrově se proplavíme plavební komorou se spádem 2.8m. V přístavu ve Skalici je možnost navštívit občerstvení a infocentrum. Asi 800m od přístavu je soutok Baťova kanálu s řekou Moravou.
Délka plavby: cca 4,5 hodiny
Cena plavby:
Ámos – 9 900 Kč / 396 EURO
Loribus -9 400 Kč / 376 Euro

Více info + rezervace …

Výlet do Uherského Ostrohu

0bousměrná plavba (tam i zpět).
Vyplouváme z přístaviště ve Strážnici. U Vnorov se Baťův kanál pomocí dvou plavebních komor kříží s řekou Moravou. V jedné z plavebních komor překonáváme převýšení 3m. Historické centrum Uherského Ostrohu obtéká řeka Morava. V centru je možné kromě restaurací navštívit také podzemí Ostrožského zámku s epozicí, která je v ČR naprosto unikátní.
Délka plavby: cca 7 hodin (celodenní plavba)
Cena plavby:
Ámos – 14500 Kč / 580 EURO
Loribus – 11 900 Kč / 476 Euro

Více info + rezervace …

An internal server error occurred.