Vyhlídkové plavby pro školy ve Strážnici

Provozní doba: duben – říjen
Vyplouváme každý den od 8.00 do 18.00 (kdykoli podle dohody) Délka vyhlídkové plavby cca 45 min.
Delší než 45 minutové plavby naleznete zde
Vyplouváme z přístaviště ve Strážnici
Informace o lodi
osobní loď Ámos - kapacita 45 osob
Na lodi se plaví jen váš školní výlet, třída, nebo škola
Během plavby na lodi má průvodce výklad přizpůsobený věku dětí (studentů), nebo si můžete vybrat Vzdělávací programy na lodi Ámos

Loď Ámos
3200 Kč
(90 Kč/os. při počtu 35 cestujících)

Koupit on-line

Plavby je možné rezervovat i na +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz

Město Strážnice může být cílem i celodenního výletu. Všechny turistické atrakce Strážnice jsou nedaleko od sebe, takže se dá mezi nimi přecházet pěšky. Strážnice je dobře přístupná veřejnou dopravou. Vzdálenost z autobusového nádraží do přístaviště je cca 10 minut, z vlakového nádraží cca 15 minut. S vlastním autobusem můžete parkovat u skanzenu. Kromě plavby na lodi můžete navštívit také:

 • Skanzen Strážnice
  V přírodním areálu se nachází více než 60 historických staveb z jihovýchodní Moravy. Prohlídka zahrnuje nejen obytné domy, ale i technické stavby nebo vinohradnický areál. Délka prohlídky cca 1 hodina 45 minut.
 • Zámek
  Původně vodní hrad přestavěný v polovině 19. století na zámek v novorenezančním slohu. Součástí prohlídky je kromě jiného také velmi rozsáhlá sbírka starých hudebních nástrojů. Délka prohlídky cca 1 hodina.
 • Modrotisková dílna
  V roce 2018 byla výroba modrotisku zapsána do seznamu nehmotného dědictví UNESCO. S celým postupem výroby vás seznámí v jedné z posledních dvou modrotiskových dílen v ČR, jenž má více než 120-ti letou tradici. Délka prohlídky cca 45 minut.
 • Průžkův mlýn
  Původně vodní mlýn se zachoval s komletním vnitřním vybavením. Originální prohlídka vám přiblíží nejen výrobu mouky, ale dozvíte se i spoustu dalších zajímavostí. Délka prohlídky cca 1 hodina.
 • Bílá věž
  Dominanta města je přístupná a nachází se v centru města na pěší zóně.
 • Zámecký park Strážnice
  Rozlehlý park v anglickém stylu. V zámeckém parku se každoročně již od roku 1946 koná Meznárodní folklórní festival. Zámecký park je přístupný celoročně.

Ubytování pro školní výlety:

no-alt-text-set

Vzdělávací programy na lodi Ámos

Záruka kvality - jednotlivé programy byly schváleny MŠMT.
Chcete-li dětem zpříjemnit a oživit klasickou školní nebo předškolní výuku, umožněte jim plavbu na lodi spojenou se vzdělávacím programem. Bude pro ně velkým zážitkem a ani si přitom neuvědomí, že se vlastně učí. Projekt „O vodě na vodě“ zahrnuje celou škálu výukových programů, které jsou určeny již pro děti z mateřských škol, pro žáky základních a středních škol a také pro vysokoškolské studenty. Výuka probíhá v 45 minutových celcích za plavby na lodi Ámos s kapacitou 45 osob pod vedením zkušených pedagogů.


Vzdělávací program: Já mám žízeň

Program je určen pro žáky mateřských škol
Délka vyhlídkové plavby 45min.

Co pijeme?

 • vodu (ne každou), mléko, kávu, kakao, ovocné šťávy, limonády mošty a čaj
 • zkoušíme vymýšlet, co všechno teče
 • učíme se písničku „Kapala kapka kapala“

Na co potřebujeme vodu?

 • na čištění zubů, mytí, splachování WC
 • pohádka „O hastrmanu Moškvanovi“
 • činnosti před jídlem a po jídle ve školce
 • opakování písničky, kterou jsme se už učili
 • pohádka „O víle Pentličce“
 • činnosti, než jdeme spát

Na závěr plavby opakování písničky a nácvik tanečku.

Loď Ámos
3200 Kč
(90 Kč/os. při počtu 35 cestujících)

Koupit on-line

Plavby je možné rezervovat i na +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz


Vzdělávací program: Proč se myjeme

Program je určen pro žáky 1. – 3. tříd ZŠ
Délka vyhlídkové plavby 45min.

Na co potřebujeme vodu?

 • na pití, umývání, vaření, v domácnosti, průmyslu, lékařství, zemědělství aj.
 • učíme se písničku „Kapala kapka kapala“

Jaké rozeznáváme vody?

 • čisté, znečištěné, tekoucí, stojaté
 • příklady přímo z plavby a další rozlišení tekoucích (prameny, potoky, bystřiny a řeky) a stojatých vod (louže, rybníky, jezera, přehrady)
 • pohádka „O hastrmanu Moškvanovi“
 • základy hygieny (osobní i v domácnosti)

Na závěr plavby opakování písničky a nácvik tanečku.

Loď Ámos
3200 Kč
(90 Kč/os. při počtu 35 cestujících)

Koupit on-line

Plavby je možné rezervovat i na +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz


Vzdělávací program: Voda - přítel i nepřítel, neboli dobrý sluha, ale zlý pán

Program je určen pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ
Délka vyhlídkové plavby 45min.

Jak voda slouží?

 • zdroj výživy, příprava stravy, hygiena, zemědělská výroba, využití vody v průmyslu
 • diskuze na téma: jak dlouho člověk vydrží bez příjmu tekutin
 • nácvik písně „Stará archa“
 • voda: dešťová (zálivka, umývání a splachování nečistot), povrchová (prameny, potoky, bystřiny, řeky, rybníky, jezera), mořská (rybolov) a spodní (pitná, minerální, léčivá)

Na závěr plavby zopakování písničky „Stará archa“ a vysvětlení tvorby mikroklimatu a vlivu vody na mikroklima.

Loď Ámos
3200 Kč
(90 Kč/os. při počtu 35 cestujících)

Koupit on-line

Plavby je možné rezervovat i na +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz


Vzdělávací program: Vodní rostliny a živočichové

Délka vyhlídkové plavby 45min.

 • ve vodě a kolem ní se nachází velké množství rostlin a živočichů
 • během plavby vysvětlení systematiky rostlin a živočichů, a podle možností a stavu vegetace předvedení systematiky rostlin od nejnižších vývojových stupňů na praktických ukázkách

Na zpáteční cestě se stejným způsobem zabýváme systematikou živočichů.

Loď Ámos
3200 Kč
(90 Kč/os. při počtu 35 cestujících)

Koupit on-line

Plavby je možné rezervovat i na +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz


Vzdělávací program: Voda – základ života

Program je určen pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ
Délka vyhlídkové plavby 45min.

 • názory na vznik života
 • jednoduchý výklad o vzniku života
 • rozmnožování pohlavní, nepohlavní
 • rozmnožování rostlin

Na zpáteční cestě se zabýváme rozmnožováním živočichů.

Loď Ámos
3200 Kč
(90 Kč/os. při počtu 35 cestujících)

Koupit on-line

Plavby je možné rezervovat i na +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz


školní výlet