Školní výlety

Vyhlídkové plavby pro školy

Koupit lodní lístek on-line

Délka vyhlídkové plavby 45 min. Vyplouváme každý den od 8.00 do 18.00 Cena za loď: Ámos (kapacita 45 osob): 1900,-Kč / 70 € (55,-Kč/os. při počtu 35 osob) Informace o lodi Vybrat si můžete také z naší nabídky plavebních výukových programů, určených pro děti z mateřských škol, pro žáky základních a středních škol a také pro vysokoškolské studenty. Rezervaci plavby je možné zamluvit i telefonicky na čísle +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz


Chcete-li dětem zpříjemnit a oživit klasickou školní nebo předškolní výuku, umožněte jim plavbu na lodi spojenou se vzdělávacím programem. Bude pro ně velkým zážitkem a ani si přitom neuvědomí, že se vlastně učí…

Projekt „O vodě na vodě“ zahrnuje celou škálu výukových programů, které jsou určeny již pro děti z mateřských škol, pro žáky základních a středních škol a také pro vysokoškolské studenty. Výuka probíhá v 45 minutových celcích za plavby na lodi Ámos s kapacitou 45 osob pod vedením zkušených pedagogů.

Záruka kvality - jednotlivé programy byly schváleny MŠMT.

Vzdělávací program: Já mám žízeň

Program je určen pro žáky mateřských škol
Délka vyhlídkové plavby 45min.
Cena za loď:
Ámos (kapacita 45 osob): 1900,-Kč / 70 € (55,-Kč/os. při počtu 35 osob)
Informace o lodi
Rezervaci plavby je možné zamluvit i telefonicky na čísle +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz

Co pijeme?

 • vodu (ne každou), mléko, kávu, kakao, ovocné šťávy, limonády mošty a čaj
 • zkoušíme vymýšlet, co všechno teče
 • učíme se písničku „Kapala kapka kapala“

Na co potřebujeme vodu?

 • na čištění zubů, mytí, splachování WC
 • pohádka „O hastrmanu Moškvanovi“
 • činnosti před jídlem a po jídle ve školce
 • opakování písničky, kterou jsme se už učili
 • pohádka „O víle Pentličce“
 • činnosti, než jdeme spát

Na závěr plavby opakování písničky a nácvik tanečku.

Vzdělávací program: Proč se myjeme

Program je určen pro žáky 1. – 3. tříd ZŠ
Délka vyhlídkové plavby 45min.
Cena za loď:
Ámos (kapacita 45 osob): 1900,-Kč / 70 € (55,-Kč/os. při počtu 35 osob)
Informace o lodi
Rezervaci plavby je možné zamluvit i telefonicky na čísle +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz

Na co potřebujeme vodu?

 • na pití, umývání, vaření, v domácnosti, průmyslu, lékařství, zemědělství aj.
 • učíme se písničku „Kapala kapka kapala“

Jaké rozeznáváme vody?

 • čisté, znečištěné, tekoucí, stojaté
 • příklady přímo z plavby a další rozlišení tekoucích (prameny, potoky, bystřiny a řeky) a stojatých vod (louže, rybníky, jezera, přehrady)
 • pohádka „O hastrmanu Moškvanovi“
 • základy hygieny (osobní i v domácnosti)

Na závěr plavby opakování písničky a nácvik tanečku.

Vzdělávací program: Voda - přítel i nepřítel, neboli dobrý sluha, ale zlý pán

Program je určen pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ
Délka vyhlídkové plavby 45min.
Cena za loď:
Ámos (kapacita 45 osob): 1900,-Kč / 70 € (55,-Kč/os. při počtu 35 osob)
Informace o lodi
Rezervaci plavby je možné zamluvit i telefonicky na čísle +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz

Jak voda slouží?

 • zdroj výživy, příprava stravy, hygiena, zemědělská výroba, využití vody v průmyslu
 • diskuze na téma: jak dlouho člověk vydrží bez příjmu tekutin
 • nácvik písně „Stará archa“
 • voda: dešťová (zálivka, umývání a splachování nečistot), povrchová (prameny, potoky, bystřiny, řeky, rybníky, jezera), mořská (rybolov) a spodní (pitná, minerální, léčivá)

Na závěr plavby zopakování písničky „Stará archa“ a vysvětlení tvorby mikroklimatu a vlivu vody na mikroklima.

Vzdělávací program: Vodní rostliny a živočichové

Délka vyhlídkové plavby 45min.
Cena za loď:
Ámos (kapacita 45 osob): 1900,-Kč / 70 € (55,-Kč/os. při počtu 35 osob)
Informace o lodi
Rezervaci plavby je možné zamluvit i telefonicky na čísle +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz

 • ve vodě a kolem ní se nachází velké množství rostlin a živočichů
 • během plavby vysvětlení systematiky rostlin a živočichů, a podle možností a stavu vegetace předvedení systematiky rostlin od nejnižších vývojových stupňů na praktických ukázkách

Na zpáteční cestě se stejným způsobem zabýváme systematikou živočichů.

Vzdělávací program: Voda – základ života

Program je určen pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ
Délka vyhlídkové plavby 45min.
Cena za loď:
Ámos (kapacita 45 osob): 1900,-Kč / 70 € (55,-Kč/os. při počtu 35 osob)
Informace o lodi
Rezervaci plavby je možné zamluvit i telefonicky na čísle +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz

 • názory na vznik života
 • jednoduchý výklad o vzniku života
 • rozmnožování pohlavní, nepohlavní
 • rozmnožování rostlin

Na zpáteční cestě se zabýváme rozmnožováním živočichů.

(Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.)

Rezervace vyhlídkové plavby pro školy na lodi Ámos

Pro objednání klikněte na požadovaný den a hodinu.
Volné jsou termíny označené modře.