Online rezervace

Výlet do Skalice na Slovensku

vyplouváme každý den od 8.00 do 18.00 (kdykoli podle dohody)
délka výletu cca 4,5 hodiny
Obousměrná plavba:
začátek plavby: přístaviště Strážnice
konec plavby: přístaviště Strážnice
Informace o lodích
loď Ámos - kapacita 45 osob
loď Loribus - kapacita 11 osob

Mezi Strážnicí a Petrovem proplujeme nejkrásnější částí Baťova kanálu. V Petrově se proplavíme plavební komorou se spádem 2.8m. V přístavu ve Skalici je možnost navštívit občerstvení a infocentrum. Asi 800m od přístavu je soutok Baťova kanálu s řekou Moravou.

Loď Ámos
9900 Kč/396 €
standardní cena
Loď Loribus
9400 Kč/376 €
standardní cena

Lístky na plavbu je možné rezervovat i na +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz