Výlet do Petrova

Výlet do Petrova

Obousměrná plavba
Vyplouváme každý den od 8:00
začátek plavby: přístaviště Strážnice
konec plavby: přístaviště Strážnice

Délka výletu: cca 2 hodiny (přestávka v Petřově cca 30 minut)
Plavba může být i jako dvouhodinová okružní, tedy bez přestávky.
Kapacita lodě Ámos: 45 cestujících
Kapacita lodě Jitka: 11 cestujících
Kapacita lodě Loribus: 11 cestujících

Informace o lodích

Cena pronájmu lodě Ámos: 5 200 Kč / 208 EURO
Koupit plavbu do Petrova na lodi Ámos on-line za zvýhodněnou cenu: 4 900 Kč

Koupit lodní lístek on-line


Plavbu je možné rezervovat i telefonicky na čísle +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz

Úsek mezi Petrovem a Strážnicí je pro svůj přírodní chatakter považován za jeden z nejkrásnějších úseků Baťova kanálu. Proplouvá se mezi vysokými stromy, jenž často vyrůstají přímo z vody. Břehy jsou místy zarostlé nepropustnou hradbou stromů a keřů přes které se pnou popínavé rostliny připomínající liány v topických pralesech. Na březích uvidíte okusy od bobrů, bobry lze pozorovat až v podvečer. Po cestě lze spatřit i mnoho druhů živočichů, hlavně ptáků.

V areálu přístavu v Petrově je několik možností občerstvení, můžete si zde prohlédnout nový přístav nebo plavební komoru.

1 - přístaviště Ámos
2 – plavební komora
3 – občerstvení
4 – toalety
5 - nový přístav s plovoucí kavárnou
6 – ohrada pro zvířata

Plavbu je možné rezervovat i telefonicky na čísle +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz

Koupit výlet do Petrova na lodi Ámos on-line

Cena: 4 900 Kč

Pro objednání klikněte na požadovaný den a hodinu.
Volné jsou termíny označené modře.

Výlet do Petrova s proplavením plavební komorou

Plavba nejkrásnější částí Baťova kanálu s proplavením plavební komorou (rozdíl hladin 2,8 m).  Délka vyhlídkové plavby cca 2,5 hod. Cena za loď: Ámos (kapacita 45 osob): 6 200 Kč / 248 € Ámos - zakoupení plavby on-line za zvýhodněnou cenu: 5 900 Kč Jitka (kapacita 11 osob): 2 800 Kč / 112  …

An internal server error occurred.