Online rezervace

Výlet na výklopník u Sudoměřic

vyplouváme každý den od 8.00 do 18.00 (kdykoli podle dohody)
délka výletu cca 4 hodiny
Obousměrná plavba:
začátek plavby: přístaviště Strážnice
konec plavby: přístaviště Strážnice
Informace o lodích
loď Ámos - kapacita 45 osob
loď Loribus - kapacita 11 osob

Nejkrásnější úsek Baťova kanálu s proplavením plavební komorou (rozdíl hladin 2,8m). Výklopník- technická památka, malé muzeum a rozhledna. Pod výklopníkem v místě bývalého nákladního přístavu se nachází tzv. Fojtíkovy ostovy. Ostrovy jsou zarostlé stromy a propojeny lávkami. Občerstvení pod výklopníkem nabízí výborné grilované speciality (vepřové maso, klobásy, ryby, sýr)...

Loď Ámos
8900 Kč
při platbě on-line
9400 Kč/376 €
standardní cena

Koupit on-line
Loď Loribus
8500 Kč/340 €
standardní cena

Lístky na plavbu je možné rezervovat i na +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz

On-line prodej lodních lístků

Klikněte na požadovaný den a hodinu - volné jsou termíny označené modře.
Zvolte požadovaný počet lístků a zaplaťte kartou nebo převodem online.

Stručný popis trasy

Úsek Strážnice – plavební komora Petrov
Nejkrásnější úsek Baťova kanálu. Stromy vyrůstají přímo z vody. Kanál je zde úzký, místy nepřehledný. Předjíždění ostatních plavidel je možné pouze v úsecích výhyben vždy po jednom kilometru. V Petrově možnost občerstvení.

Úsek plavební komora Petrov – výklopník u Sudoměřic
Proplavení plavební komorou Petrov (spád 2,8 m). V místě zaústění Radějovky do Baťova kanálu vznikají mělčiny. Plujte zde pomalu.

Úsek výklopník u Sudoměřic – prístav Skalica (SK)
Plujte dále kolem výklopníku pod železniční most. Od ústí Sudoměřického potoka poplujete hraničním pásmem. Hranice mezi Českou republikou a Slovenskem prochází středem kanálu. Prístav Skalica je už na Slovensku a kanál zde prozatím končí. V prístave Skalica se můžete občerstvit.