Křížení Baťova kanálu a řeky Veličky

Křížení
Baťův kanál je na území města Strážnice veden zhruba ve stejném místě, kde protékalo rameno řeky Moravy- Morávka. V místě dnešního křížení se do Morávky vlévala řeka Velička.Velička má v průbehu roku velmi kolísavé průtoky. V suchém létě je téměř vyschlá, ale stačí jedna bouřka v Bílých karpatech a vznikane blesková povodeň. Tato nestabilita by byla při provozu kanálu velkým problémem. Bylo proto vybudováno nové koryto Veličky až k řece Moravě. Kanál funguje nezávisle na řece Veličce a Velička se vlévá do Moravy. Pod Veličkou byla vybudována obrovská shybka, kterou se napájí část kanálu za křížením. Lodě proplouvají přes dvě plavební komory, které oddělují kanál od Veličky. V samotném křížení udržuje plavební hladinu automatický jez. Plavební komory slouží zároveň jako účinná protipovodňová ochrana Strážnice.

no-alt-text-set

Plavební komory Strážnice 1 a Strážnice 2
Jsou unikátní svou konstrukcí, která umožňuje vyrovnávat rozdíly hladin z obou stran. V normálním provozu je rozdíl hladin nulový, vrata jsou oevřena z obou stran plavební komory a lodě mohou volně proplouvat. Aby bylo možné proplouvat křížením za jakéhokoli vodního stavu(při závlahách se hladina v kanále zvedla o cca 1m), mají plavební komory na koncích vždy dva páry vzpěrných vrat. Tyto vrata jsou otočena proti sobě a používá se vždy jen jeden pár. V současnosti bylo ovládání vrat automatizováno a slouží jako protipovodňová ochrana.

Shybka
Slouží k mimoúrovňovému křížení vodních toků. Pracuje na principu spojených nádob. V křížení s řekou Veličkou slouží k napájení spodní větve kanálu, nezávisle na stavu vody ve Veličce.

Jez a rybí přechod
Současný klapkový jez je již třetí generace jezu v křížení s řekou Veličkou. První generací byl pohyblivý hydrostatický dřevěný jez s automatickým provozem. Ve své době patřil mezi nejmodernější jezové konstrukce nejen v tehdejším Československu. Princip automatického ovládání byl jednoduchý. Když se snížila hladina vody nad jezem, jez se postavil. Při zvýšených průtocích se položil na dno a umožnil průtok velké vody. Bohužel mechanismus automatického ovládání byl poměrně poruchový, proto byl tento jez nahrazen novou konstrukcí. Druhou generací se stal vakový jez. Princip fungování je obdobný jako u předchozího jezu. Rozdíl je v tom, že k přehrazení toku slouží obrovský gumový vak, který se nafukuje. Tento jez sloužil řadu let. O jeho konec se postrali vandalové, kteří gumový vak propíchali a rozřezali. Třetí generací jezu je ocelová klapka ovládaná přes táhlo a ozubené kolo poháněné elektromotorem. Naklopení klapky je ovládáno počítačem pomocí několika čidel. Při rekonstrukci jezu byl jez doplněn o rybí přechod. V suchých obdobích je hygienický průtok ve Veličce pod jezem zajišťován pomocí rybího přechodu. Bohužel projektanti tohoto zařízení vyprojektovali ve spodní části prudký oblouk, proto nelze použít rybího přechodu k proplavení lodí.