Online rezervace

Výlet do Uherského Ostrohu

vyplouváme každý den od 8.00 do 18.00 (kdykoli podle dohody)
délka výletu cca 7 hodin (celodenní plavba)
Obousměrná plavba:
začátek plavby: přístaviště Strážnice
konec plavby: přístaviště Strážnice
Informace o lodích
loď Ámos - kapacita 45 osob
loď Loribus - kapacita 11 osob

Unikátní křížení Baťova kanálu s řekou Moravou. U Vnorov se Baťův kanál pomocí dvou plavebních komor kříží s řekou Moravou. V jedné z plavebních komor překonáváme převýšení 3m. Historické centrum Uherského Ostrohu obtéká řeka Morava. Uherský Ostroh je půvabné historické město. Střed města byl vyhlášen památkovou zónou. Na náměstí najdete výstavní měšťanské domy. Kromě občerstvení v některé z restaurací můžete navštívit také podzemí Ostrožského zámku s expozicí, která je v ČR naprosto unikátní. Vzdálenost od přístavu do centra města cca 300m.

Loď Ámos
14500 Kč/580 €
standardní cena
Loď Loribus
11900 Kč/476 €
standardní cena

Lístky na plavbu je možné rezervovat i na +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz