Výlet do Uherského Ostrohu

Výlet do Uherského Ostrohu

Uherský Ostroh - půvabné historické město. Střed města byl vyhlášen památkovou zónou. Na náměstí výstavní měšťanské domy. Občerstvit se můžete v několika restauracích. Vzdálenost od přístavu do centra města cca 300m.
Unikátní křížení Baťova kanálu s řekou Moravou, 3 plavební komory.

Délka plavby cca 7 hod.
Cena za loď:
Ámos
(kapacita 45 osob): 14 500 Kč / 580
Jitka (kapacita 11 osob): 6900 Kč / 279 €
Informace o lodích

Rezervaci plavby je možné zamluvit i telefonicky na čísle +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz

Stručný popis trasy

Úsek Strážnice – plavební komora Vnorovy II
Po cestě proplujete přes křížení Baťova kanálu s říčkou Veličkou. Součástí křížení jsou dvě plavební komory, které dnes už nemají žádný spád. Vrata jsou otevřena z obou stran a komorami se volně proplouvá. Zajímavost: Plavební komory jsou dodnes plně funkční. V současnosti slouží jako protipovodňové zábrany. Raritou je, že jsou vybaveny dvěma páry vrat. To umožňuje vyrovnávat spád z obou stran komory.

Úsek plavební komora Vnorovy II – plavební komora Vnorovy I
Křížení Baťova kanálu s řekou Moravou. Po proplavení plavební komorou Vnorovy II(spád 0,8m) poplujete napříč řekou Moravou do druhé plavební komory Vnorovy II (spád 3m), která se nachází na druhém břehu. Řeka Morava má v těchto místech dost silný proud a před komorou Vnorovy II se tvoří silný zpětný proud. Za vyšších průtoků dost obtížné místo. Zajímavost: Na břehu se nachází zbytky lodní lanovky.

Úsek plavební komora Vnorovy I – plavební komora Veselí nad Moravou
U plavební komory Vnorovy I se můžete občerstvit a navštívit galerii na vodě. Před Veselím nad Moravou poplujete kolem hvězdárny.

Úsek plavební komora Veselí nad Moravou-Uherský Ostroh
Po proplavení plavební komorou Veselí nad Moravou(spád 0,6m.) vplouváte na řeku Moravu. Před přistavem v Uherském Ostrohu budete mít nádherný výhled na historické jádro města. Zajímavost: Přes plavební komoru Uherský Ostroh vede funkční zdvihací most v holandském stylu s vahadlem.

An Error occurred while handling another error:
yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in /var/www/bataknalodi.cz/vendor/yiisoft/yii2-twig/src/ViewRenderer.php on line 228. in /var/www/bataknalodi.cz/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php:366
Stack trace:
#0 /var/www/bataknalodi.cz/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders()
#1 /var/www/bataknalodi.cz/vendor/yiisoft/yii2/web/ErrorHandler.php(135): yii\web\Response->send()
#2 /var/www/bataknalodi.cz/vendor/yiisoft/yii2/base/ErrorHandler.php(111): yii\web\ErrorHandler->renderException(Object(yii\web\HeadersAlreadySentException))
#3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleException(Object(yii\web\HeadersAlreadySentException))
#4 {main}
Previous exception:
yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in /var/www/bataknalodi.cz/vendor/yiisoft/yii2-twig/src/ViewRenderer.php on line 228. in /var/www/bataknalodi.cz/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php:366
Stack trace:
#0 /var/www/bataknalodi.cz/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders()
#1 /var/www/bataknalodi.cz/vendor/yiisoft/yii2/base/Application.php(392): yii\web\Response->send()
#2 /var/www/bataknalodi.cz/frontend/web/index.php(25): yii\base\Application->run()
#3 {main}