Výlet do Uherského Ostrohu

Výlet do Uherského Ostrohu

Uherský Ostroh - půvabné historické město. Střed města byl vyhlášen památkovou zónou. Na náměstí výstavní měšťanské domy. Občerstvit se můžete v několika restauracích. Vzdálenost od přístavu do centra města cca 300m.
Unikátní křížení Baťova kanálu s řekou Moravou, 3 plavební komory.

Délka plavby cca 7 hod.
Cena za loď:
Ámos
(kapacita 45 osob): 14 500 Kč / 580
Loribus (kapacita 11 osob): 11 900 Kč / 476 €

Informace o lodích

Rezervaci plavby je možné zamluvit i telefonicky na čísle +420 603 371 350 nebo e-mailem info@bataknalodi.cz

Stručný popis trasy

Úsek Strážnice – plavební komora Vnorovy II
Po cestě proplujete přes křížení Baťova kanálu s říčkou Veličkou. Součástí křížení jsou dvě plavební komory, které dnes už nemají žádný spád. Vrata jsou otevřena z obou stran a komorami se volně proplouvá. Zajímavost: Plavební komory jsou dodnes plně funkční. V současnosti slouží jako protipovodňové zábrany. Raritou je, že jsou vybaveny dvěma páry vrat. To umožňuje vyrovnávat spád z obou stran komory.

Úsek plavební komora Vnorovy II – plavební komora Vnorovy I
Křížení Baťova kanálu s řekou Moravou. Po proplavení plavební komorou Vnorovy II(spád 0,8m) poplujete napříč řekou Moravou do druhé plavební komory Vnorovy II (spád 3m), která se nachází na druhém břehu. Řeka Morava má v těchto místech dost silný proud a před komorou Vnorovy II se tvoří silný zpětný proud. Za vyšších průtoků dost obtížné místo. Zajímavost: Na břehu se nachází zbytky lodní lanovky.

Úsek plavební komora Vnorovy I – plavební komora Veselí nad Moravou
U plavební komory Vnorovy I se můžete občerstvit a navštívit galerii na vodě. Před Veselím nad Moravou poplujete kolem hvězdárny.

Úsek plavební komora Veselí nad Moravou-Uherský Ostroh
Po proplavení plavební komorou Veselí nad Moravou(spád 0,6m.) vplouváte na řeku Moravu. Před přistavem v Uherském Ostrohu budete mít nádherný výhled na historické jádro města. Zajímavost: Přes plavební komoru Uherský Ostroh vede funkční zdvihací most v holandském stylu s vahadlem.

An internal server error occurred.